Po pierwsze, trzeba chcieć
Po drugie, trzeba umieć
Po trzecie, nie trzeba się bać
Po czwarte, trzeba się porozumieć

Jacek Kuroń

opis
Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski   fot. Aleksander Prugar